Perfectionisme


Bevrijd worden van belemmerend perfectionisme is minder moeilijk dan je zou verwachten! Na gemiddeld 4 à 6 sessies ben je een vrije volwassene die (opnieuw) persoonlijke keuzes kan maken. De meeste mensen hebben geen duidelijk of volledig beeld van wat perfectionisme is en waarin het je allemaal kan tegenwerken.


Op de website www.bevrijdjezelf.be vind je heel wat informatie. Het loont de moeite de symptomen te overlopen en voor jezelf heel eerlijk de test te doen. De getuigenissen van mensen die de stap zetten om zich van dat lastig perfectionisme te bevrijden, helpen je misschien om zelf de stap naar begeleiding te zetten.


Voor het wegnemen van perfectionisme en faalangst (kinderen en volwassenen) werk ik met de OCP methodiek die ontwikkeld werd door Marcel Hendrickx. Het is een methode waarin we het denken zoveel mogelijk loslaten en werken met wat er in het onbewuste aanwezig is.

OCP


De OCP methode (Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme) werd recent ontwikkeld door Marcel Hendrickx van het Ontwikkelingsinstituut, en combineert enkele reeds lang bestaande technieken waarin met het onbewuste wordt gewerkt. De methode is erg zacht en onthult slechts een stukje van wat er al in het onbewuste zit. Geen moeilijke denkvragen dus voor de coachee, toepasbaar op iedereen!


Na een intake gesprek van ongeveer een uur, wordt gevraagd thuis een vragenlijst die betrekking heeft op het verankerde patroon, in te vullen. Vanuit de informatie uit die vragenlijst vertrekt de volgende coaching. Vanaf dit punt laten we vooral onze rechter hersenhelft spreken, en werken we met de informatie die daaruit vrijkomt. Na het volgen van een vruchtbaar traject, keert de vrije wil terug op de voorgrond. Daarmee bedoelen we dat je natuurlijk vooral jezelf, blijft met je eisen en kwaliteiten, maar dat je handelen vanuit een vrije keuze ontstaat, eerder dan vanuit de dwang die voordien aanwezig was.


Idealiter is een periode van een tweetal weken tussen de sessies. In die tijd wordt de coachee gevraagd regelmatig, kort een aandachtsoefening te doen. Het succes van de methode hangt uiteraard mee af van hoe de coachee thuis deze opdracht vervult.